Pevak Pelhřimov, družstvo odebírá vodu z úpravny vody v Nesměřicích tj. v k.ú. Obce Hulice. Tato úpravna vody zpracovává vodu z povodí Želivky z Nesměřické přehrady. Majitelem úpravny je PVK Praha, provozovatelem je ŽEPRO s.r.o. Hlavním odběratelem vody je Praha. Do potrubního systému PEVAKu zajišťuje dodávku vody VAK a.s. Havlíčkův Brod.
AKTUÁLNÍ CENY A ODBĚR VODY
POLOŽKA CENA BEZ DPH CENA S DPH
Pražské vodovody a kanalizace 56,51 Kč 66,51 Kč
Severočeské vodovody a kanalizace 70,01Kč 85,04 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 57,88 Kč 68,21 Kč
Královéhradecká provozní 67,77 Kč 72,75 Kč
Vodárenská akciová společnost 73,43 Kč 84,23 Kč

 

SEKCE PRO ČLENY
AKTUALITY

Servis a údržba

Na celou trasu potrubního systému vodojemu a čerpacích stanic je vypracován provozní řád skupinového vodovodu PEVAK a dokumentace oprav, údržby a investic.

Servis, běžnou údržbu, odečty hlavních vodoměrů zajišťuje pro PEVAK Pelhřimov, družstvo firma VODAK Humpolec s.r.o..

Všechny vodojemy a čerpací stanice jsou řízeny z centrálního dispečinku.

V grafické podobě na počítači obsluha vidí kolik vody je ve vodojemech, která čerpadla pracují. Zde je patrné, kde je možná havárie na potrubní části, nebo porucha na technologiích čerpacích stanic, vodojemů apod. Jednotlivé části je možno z tohoto dispečinku odstavit z provozu.

bližší info

Družstvo Pevak

Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi na 1. 4. 2015 je ke stažení zde [PDF, 39.48 kB]

Stanovy společnosti PEVAK Pelhřimov, družstvo 

Stanovy PEVAK  Pelhřimov, družstvo ze dne 21.5.2014  jsou ke stažení zde [PDF, 123.65 kB].

 

O společnosti PEVAK

Pevak Pelhřimov, družstvo odebírá vodu z úpravny vody v Nesměřicích tj. v k.ú. Obce Hulice.

Tato úpravna vody zpracovává vodu z povodí Želivky z Nesměřické přehrady. Majitelem úpravny je PVK Praha, provozovatelem je ŽEPRO s.r.o. Hlavním odběratelem vody je Praha.

Do potrubního systému PEVAKu zajišťuje dodávku vody VAK a.s. Havlíčkův Brod.

Průměr odebrané vody PEVAKu za rok je cca 1,4 mil. m3 vody.

Celá trasa k jednotlivým vodojemům (VDJ) a čerpacím stanicím (ČS) potrubí je cca 90 km. Potrubí je v převážné míře ocelové a litinové. Průměr potrubí se pohybuje od 500 mm do 300 mm.

Na trase jsou čtyři naše ČS v tomto pořadí Alberovice rozvodí na VDJ Háj – směr Pacov ČS Samšín, směr Pelhřimov ČS Zmišovice, směr Humpolec ČS Vitice.

Pevak vlastní 12 vodojemů a 4 čerpací stanice v tomto pořadí od úpravny vody v Nesměřicích.

VDJ Alberovice + ČS Alberovice – dvě akumulační komory na vodu 2x 1500 m3 vody

VDJ Hraběšín - dvě akumulační komory na vodu 2x 250 m3 vody

VDJ Háj rozvodí – šest akumulačních komor 6 x 1500 m3 vody

Směr Pacov

VDJ Hořepník - dvě akumulační komory na vodu 2x 250 m3 vody                

VDJ Roučkovice - dvě akumulační komory na vodu 2x 250 m3 vody  

VDJ Pacov – jedna akumulační komora 1 x 650 m3 vody

Směr Pelhřimov

VDJ Červená Řečice - dvě akumulační komory na vodu 2x 250 m3 vody       

ČS Zmišovice

VDJ Pelhřimov - dvě akumulační komory na vodu 2x 1500 m3 vody 

Směr Humpolec

VDJ Senožaty - dvě akumulační komory na vodu 2x 250 m3 vody      

VDJ Želiv - dvě akumulační komory na vodu 2x 250 m3 vody 

VDJ Hněvkovice - dvě akumulační komory na vodu 2x 250 m3 vody 

VDJ Humpolec - dvě akumulační komory na vodu 2x 1500 m3 vody  

Členové PEVAKu

PEVAK Pelhřimov, družstvo má 12 členů. Viz seznam.

Dle stanov se schází min. 2x za rok členská schůze.

Členské schůzi předsedá čtyřčlenné představenstvo.

Předseda představenstva Ladislav Med, místopředseda představenstva Mgr. Jiří Kučera, členové Bc. Lukáš Vlček Dis. a pan Karel Chmel.

Při hlasování členské schůze má Pelhřimov 4 hlasy, Humpolec 3 hlasy, Pacov 2 hlasy, ostatní obce po jednom hlasu (viz stanovy – podle vkladu majetkového podílu).

Servis a údržba

Na celou trasu potrubního systému vodojemu a čerpacích stanic je vypracován provozní řád skupinového vodovodu PEVAK a dokumentace oprav, údržby a investic.

Servis, běžnou údržbu, odečty hlavních vodoměrů zajišťuje pro PEVAK firma VODAK Humpolec s.r.o.

Všechny vodojemy a čerpací stanice jsou řízeny z centrálního dispečinku. V grafické podobě na počítači obsluha vidí kolik vody je ve vodojemech, která čerpadla pracují. Zde je patrné, kde je havárie apod.

Více informací o PEVAK Pelhřimov družstvo ZDE [DOC, 136 kB]

bližší info