Servis a údržba

Na celou trasu potrubního systému vodojemu a čerpacích stanic je vypracován provozní řád skupinového vodovodu PEVAK a dokumentace oprav, údržby a investic.

Servis, běžnou údržbu, odečty hlavních vodoměrů zajišťuje pro PEVAK Pelhřimov, družstvo firma VODAK Humpolec s.r.o..

Všechny vodojemy a čerpací stanice jsou řízeny z centrálního dispečinku.

V grafické podobě na počítači obsluha vidí kolik vody je ve vodojemech, která čerpadla pracují. Zde je patrné, kde je možná havárie na potrubní části, nebo porucha na technologiích čerpacích stanic, vodojemů apod. Jednotlivé části je možno z tohoto dispečinku odstavit z provozu.